Former Nominated Rajya Sabha Members: Ravi Shankar, R. K. Narayan, Krishnaswami Kasturirangan, Amrita Pritam, Ramdhari Singh 'Dinkar'
Available