Olympic Handball Players of China: Zhai Chao, Zhang Weihong, Wang Mingxing, Sun Xiulan, Chen Zhen, He Jianping, Yu Geli, Zhang Li, Zhang Peijun
Available
 
Book Details
ISBN-13: 9781157380979
EAN: 9781157380979
Publisher Date: 15 Sep 2010
Height: 150 mm
No of Pages: 70
Spine Width: 4.25 mm
ISBN-10: 1157380972
Publisher: Books LLC
Binding: Paperback
Language: English
Series Title: English
Width: 225.5 mm